Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Lice

Gingivalni osmeh

Gigivalni osmeh je nehiruški tretman korekcije preteranog pokazivanja desni i zuba tokom osmeha, da bismo dobili savršen osmeh za vaše lice. Uglavnom pacijenti toga nisu svestni i postaju svesni tek nakon što su fotografisani.

Koji je mehanizam kojim se postiže da se linija osmeha smanji?

Kao i kod ostalih estetskih procedura kod kojih je uključen botulin toksin, dolazi do relaksacije misića u koju se injektira toksin, te kao posledicu imamo smanjenje osmeha i prirodniji izgled.

Koliko traje tretman?

Oko 20 minuta.

Da li je tretman bolan?

Procedura je neprijatna.

Kada se vide prvi rezultati?

Nakon 5 do 6 dana mogu se videti početni efekti.

Koliko traje efekat jednog odrađenog tretmana?

Efekti traju od 6 do 8 meseci.

Cena tretmana?

  • Cena tretmana iznosiČ 5.900 dinara

Izdvojene procedure