Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Problematika

Mladezi

Dermoskopija je dijagnostička metoda kojom dermatolog jednostavno, na neinvazivan i bezbolan način vrši pregled promena na koži. Pregled se obavlja pomoću dermoskopa kojim se posmatra površina kože i promene na njoj te se u odnosu na boju i strukturu kože može sa sigurnošću utvrditi da li se radi o benignoj ili malignoj promeni.

 

Na koži se najčešće mogu razlikovati sledeće promene:

 • Mladeži (melanocitni nevus)
 • Pege (lentigo simplex, lentigo solaris)
 • Seboroična keratoza
 • Hemangiom
 • Atipični nevusi
 • Plavi nevus
 • Melanoma
 • Pigmentni i nepigmentni karcinom bazalnih ćelija

Šta su mladeži?

Mladeži su benigne pigmentne lezije na koži, koje se mogu javiti i na sluzokoži bilo kog dela tela. Oni su retko prisutni na rođenju, a počinju da se razvijaju u ranom detinjstvu i adolescenciji.

 

Mogu se najpre klasifikovati na stečene i urođene. Obzirom da se radi o oblasti koja je u konstantnom razvoju, ova podela može biti i dopunjena pojavom novih oblika tj. podela imajući u vidu da se podela mladeža radi prema histopatološkoj analizi.

Dermatološko - hiruške procedure za uklanjanje mladeža koje se obavljaju u našoj ordinaciji

Hiruška ekcizija je uklanjanje promene u lokalnoj anesteziji, na svim slojevima kože u sigurnim granicama. Pre same procedure potrebno je uraditi dermoskopsko slikanje tretiranog mladeža. Nakon par nedelja dobija se potpun histopatološki nalaz koji predstavlja detaljnu analizu otklonjenog tkiva.

 

Radiotalasno uklanjanje kiretažom ili kauterizacijom je površinsko uklanjanje (struganje) površine kože ili neke promene, uz mogućnost ponovne pojave istog.

 

Shave biopsija se koristi da bi se najpre mladež uklonio hirurškim nožem, nakon čega se tretirana regija koaguliše radiotalasima.

 

Uklanjanje mladeža CO2 laserom ili Erbijum laserom je metoda gde mladež isparava sa povrišine kože (zbog laserskog zraka visoke energije) i nakon toga nije moguće dobiti njegov ph nalaz.

 

Koja će se od gore navedenih procedura primeniti kod pacijenta zavisi pre svega od problema koji se tretira, a o čemu odlučuje dermatolog nakon detaljno sprovedenog pregleda.

 

Pomenute procedure ne zahtevaju opsežnu pripremu. Međutim, pre i nakon izvedene procedure savetuje se isključivanje antikoagulantne terapije tri dana pre procedure, izbegavanje svakodnevnog izlaganja suncu i obavezno nanosenje SPF-a. Tokom izvođenja navedenih postupaka primenjuje se lokalni anestetik ili infiltrativna anestezija kako bi procedura bila što bezbolnija za pacijenta. Nakon pripreme same regije koja se sastoji u temeljnom čišćenju područja, lezija biva uklonjena. Promena se u potpunosti uklanja do potkožnog masnog tkiva. Za zatvaranje reza koriste se hiruški konci nakon čega se stavlja gaza radi potpune zaštite rane.

Kome se savetuju redovni kontrolni pregledi?

Ako kod pacijenta postoji veći broj mladeža na koži ili, pak, postoji podatak da je neko u porodici uklonio pigmentnu promenu sa kože, u takvoj situaciji postoji rizik od nastanka melanoma stoga su redovni kontrolni dermoskopski pregledi kože neophodni.

 

Redovne kontrole se takođe preporučuju i:

 • osobama sa preko 50 i/ili preko 20 mladeža na gornjem delu tela
 • osobama sa više od 50 mladeža na koži i osobama koje imaju saznanja da je neko u njihovoj porodici je uklonio maligni tumor kože
 • osobama koje su nekada hiruški uklonili melanom
 • starijima od 50 godina, koji imaju fleke od sunca i koji daju podatak lekaru da su nekada hiruški uklonili maligni tumor kože
 • osobama sa transplantiranim organima

Saveti za prvi korak i pregled u kućnim uslovima

U razvoju melanoma postoji ABCDE pravilo, koje bi trebalo da vam bude smernica ukoliko želite sami da procenite stanje u kojoj se vaša koža nalazi. Stoga, kako biste najpreciznije utvrdili postojanje i tip mladeža na vašoj koži predlažemo vam da se držite sledećih pravila:

 • A – Asimetrija, jedna polovina mladeža nije ista kao i druga
 • B – Border, ivice promene su nejasne i nepravilne
 • C – Color, boje promene se menjaju, a istovremeno postoji više od dve boje na mladežu
 • D– Dijametar, prečnik koji je najčešće veći od 6 mm
 • E – Evolucija, bilo koja promena na koži koja se menja u boji, obliku i veličini i izdiže se iznad nivoa kože tokom vremena, potrebno je ukloniti hiruškim putem uz histopatološki nalaz

Savetujemo vam prvo da obratite pažnju na novonastale promene na kože ili već postojeće, a potom i na sumnjive promene koje se nalaže u fazi menjanja. Na isti način možete otkriti i tumor kože u ranoj fazi kada je izlečenje moguće trajno i u potpunosti.

Saveti u vezi zaštite od sunca

1. Preparati za zaštitu od sunčevog zračenja su dodatak, a ne zamena fizičkim metodama UV zaštite. Osnovne metode za izbegavanje štetnog zračenja odnose se najpre na izbegavanje izlaganja suncu u najtoplijem periodu dana, od 10-17h i korišćenje zaštitne odeće, dok je nanošenje zaštitnih preparata neophodno za područja direktno izložena suncu i to na svakih dva sata.

 

2. Zabrana upotrebe solarijuma, naročito maloletnim licima i osobama sa povećanim rizikom od nastanka melanoma.

 

3. Obzirom da je kratkotrajno izlaganje suncu koje možete postići i prilikom obavljanja vaših svakodnevnih aktivnosti dovoljno za održavanje fizioloških koncentracija vitamina D, pacijentima kojima je potpuno isključena mogućnost boravka na suncu, savetujemo uzimanje suplemencionih proizvoda – vitamina D.

 

Ukoliko sumnjate na pojavu bilo kakvih neželjenih mladeža, fleka i drugih promena bilo da se menjanju ili su u fazi nastajanja, ili, pak, imate bilo kakvu nedomicu o istim, naši dermatolozi vam stoje na raspolaganju kako bi vam razjasnili nejasnoće i otklonili strahove koje imate, a što se u našoj ordinaciji postiže pre svega, pravilnim dijagnostifikovanjem problema i shodno tome, predočavanjem adekvatnog rešenja za njegovo lečenje.

Cena tretmana?

 • Cena dermoskopija tretmana: 8.000 dinara

Izdvojene procedure